Våra kunder berättar

Tydligheten som skapas genom MBM metodiken är viktig, för att inte säga avgörande för att utmana hierarkier och frisläppa potential och styrka hos medarbetarna.
Avada Admin
Om projektet
 

Jag kan tydligt märka att vi nu inom Specialfastigheter tänker annorlunda, med en större förståelse för processer och en processorienterad organisation.
Avada Admin
Om projektet
 
Tillsammans med oss har Peter hittat många områden där vi med små justeringar förenklar och förtydligar hela verksamheten.
Avada Admin
Om projektet
 
VISE har utvecklat de flesta av myndighetens processer, med mycket bra resultat. Vi har gått från röda till svarta siffror.
Avada Admin
Om projektet