Körbara processer

MBM-konceptet (Model Based Management) utvecklades i början av 90-talet mot bakgrund av ett starkt behov av en sammanhängande metod med tillhörandeMBM verktyg, som verksamheter kan ta till sig för att bli självdrivande i sitt eget förbättringsarbete. Idag är MBM-konceptet en tydlig ledstång för förändringsarbete inom vitt skilda och specialiserade områden. Metodiken finns inbyggd i två olika modeleringsverktyg, Business Modeler modulen i Qualiware samt 2conciliate.

Metodiken har vidareutvecklats under snart 20 år, och de används av många olika verksamheter däribland AB Volvo, Adritro, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Akzo Nobel, Göteborgs Stad, Capio Diagnostik, Cleanosol, Ericsson, Flexlink, HFAB, IFS, Kosmo, Linköpings Universitetssjukhus, LogicaCMG (fd. WM-data), McNeil, NCC, Outokumpu, Ramirent, Saab Dynamics, SCA, Sveriges Television, Teracom, TetraPak, Västra Götalandsregionen m.fl.

MBM-konceptet och dess tillhörande metodik kan appliceras inom alla områden. Metodikens styrka är att den går att tillämpa i princip på vad som helst och när som helst och i praktiken utformar vi arbetet utefter kundens behov och situation. Man kan kartlägga, utveckla, analysera och mäta verksamhetsprocesser, och skapa en samsyn kring ar­betssätt för att kunna arbeta i strategiska, taktiska, operativa eller stödjande processer. Mot bakgrund av detta kan vi identifiera och implementera nödvändiga förändringar. Här kravsätter vi behov av resurser så som IT-stöd, befattningar, roller och beman­ning, information och teknik. Vi kan analysera och utveckla verksamheters prestation med avseende på olika verksamhetsspecifika eller standardiserade krav (kvalitet, miljö, information etc).

Om du vill köpa ”Mbm boken”maila till info@vise.se

Pris 350sek (exkl moms)