Mäta effektivitet

Som en del i vår leverans kan vi erbjuda en effektivitetsmätning. Vi använder oss då av verktyget Columbi, som utifrån tre grund-nivåer i människans beteende mäter av hur effektiv denne är i sin arbetssituation. Formuläret man fyller i är uppbyggt på ett sätt som gör att man fångar in individens inre tankar och fokus. Den är webbaserad och tar endast några minuter att fylla i. Det här gör att man kan mäta av stora delar av en organisation men ändå få en djupare analys (kvalitativ analys på ett kvantitativt underlag). Anledningen till att vi använder oss av Columbi är för att kunna göra en effektmätning av vårt arbete d v s. en nollmätning innan vi har påbörjat arbetet och en uppföljningsmätning när arbetet är klart. Vi kan då påvisa hur stor betydelse vårt arbete har gjort.

Med Columbi i våran leverans kan vi erbjuda

  • Nollmätning/ eftermätning – för att kunna mäta effekten på vårat arbete
  • Ger en fingervisning på vart i verksamheten det fungerar bra/dåligt
  • Grunden för det första steget att få med medmedarbetare på resan till ett effektivare företag

Vill ni veta mer?
Kontakta Peter Lundh peter@vise.se