Projektbeskrivning

Jag fick 2008 av vår VD i uppgift att driva ett kvalitetsutvecklingsprojekt med syfte att skapa, ”Ett företag”, ”Ett effektivare företag”, ”Ett attraktivare företag”. Till min hjälp tog jag VISE och Peter Lundh för att utveckla våra processer och skapa ett totalt verksamhetssystem. Projektet och sedermera driftsättningen av systemet har varit mycket framgångsrik och tagits väl emot av alla delar organisationen. Succén möjliggjordes genom hårt gemensamt arbete och ett stort professionellt och personligt engagemang från Peter Lundh. För alla företag som vill ta ett grepp om verksamheten genom att synliggöra arbetssätt och mål finns stora vinster att hämta genom den djupa kunskap som VISE erbjuder. Genom metoden att gemensamt beskriva och visualisera processer, organisation och flöden i verksamheten skapas intresse, medbestämmande och kraft att genomföra verkliga förbättringar. Tydligheten som skapas genom MBM metodiken är viktig, för att inte säga avgörande för att utmana hierarkier och frisläppa potential och styrka hos medarbetarna. Ytterligare en framgångsfaktor är Peters omsorg att noggrant överföra verklig kompetens till organisationen. Vilket för Keolis inneburit en livskraftig och säkrad verksamhet även då uppdraget avslutas. Vi är stolta och väldigt nöjda med vad vi uppnått genom projektet både vad gäller en starkt utvecklad samsyn samt den processmognad vi åstadommit.