Våra tjänster

Vi på V.I.S.E. jobbar med processorienterad verksamhetsutveckling. Genom att tydliggöra verksamhetens processer skapar vi samsyn och ett gemensamt engagemang för att driva företaget framåt. Det är viktigt för oss att arbeta med effektiviteten ”bottom up” samt tvärfunktionellt. Genom att låta medarbetare från olika delar av verksamheten vara med på våra workshops kan de påverka hur ledningen ska lägga upp sin strategi. Man vinner därigenom tid i att förankringen hos medarbetarna redan är gjord. Tillsammans med Columbi mäter vi av hur effektiviteten ser ut i olika grupper/avdelningar och verksamheter för att sedan kunna gå in och hjälpa dem att effektivisera sitt arbete.
Columbi är ett företag som är specialiserat på att mäta effektiviteten i grupper. Vi levererar mätningar samt resultat för att påbörja ett förändringsarbete.Läs mer

Utbildning

Våra utbildningar är alltid företagsanpassade då vi vill ge varje kund just det kunskapstillskott som just den behöver vid ett givet tillfälle. Vi håller utbildning i såväl processkartläggningsverktyget 2c8, generell processkartläggning, metod för processorientering samt förändringsarbete genom workshops.

Körbara Processer

När vi kartlagt processer hos en kund händer det att vissa processer skulle vinna på att automatiseras. I de fallen tar vi hjälp av verktyget Flexite BPMS, en processmotor som är integrerad med med vårt huvudverktyg, 2c8 Modeling Tool. Med hjälp av de i Flexite utvecklade körbara processerna.