• info@vise.se

processworkshop[title size=”2″]Processkartläggning[/title]

När vi hjälper en organisation att kartlägga en process eller en hel verksamhet så utgår vi alltid från vem eller vilka den är till för. Kartläggningen startar uppifrån och går sedan neråt i detaljeringsgrad. Men det är nere på detaljnivå vi oftast hittar förbättringspotentialen och denna kan antingen genomföras på den nivån eller skicka en signal till en närliggande process alternativt upp i hierarkin för att justera något där så att processen effektiviseras. Till vår hjälp har vi en beprövad metod som baseras på erfarenheter inom Volvo då de skulle ta upp kampen med Japanerna på 1990-talet. Metodens syfte är att ”Skapa Lust och Förmåga till Förändring”, därför jobbar vi ofta genom workshops där ett stort antal medarbetare deltar. För att skapa delaktighet och ett ömsesidigt ägande av processerna så genomförs alla kartläggningar ”live” d.v.s. processkartorna skapas och visualiseras för alla deltagarna under workshopen. Genom detta förankras de förändringar som identifieras direkt. Vi vinner tid.

Klicka här för att se ett exempel på hur en processkartläggning kan se ut.