• info@vise.se

Visualisera, Inspirera, Strukturera, Effektivisera

VISE är ett konsultföretag som VISUALISERAR processer, INSPIRERAR medarbetare, STRUKTURERAR verksamheter och EFFEKTIVISERAR organisationer.

Framgång beror inte bara på ekonomiska faktorer. Genom förståelse, gemenskap och engagemang skapas nöjdare och mer förändringsvilliga medarbetare och effektivare organisationer.

VISE arbetar med ett bra verktyg, en ännu bättre metod och framför allt med gedigen förståelse och djup och bred kunskap om människor och verksamheter. VISE arbetar både med företagets kropp och själ.

De företag som har ekonomiska resultat som huvudsyfte förlorar sin själ. Organisationer som har till syfte att leverera kundnytta och ha nöjda och stolta medarbetare blir framgångsrika. VISE vill jobba med verksamheter som inser detta.


Bakgrund

Historien om V.I.S.E.


Våra tjänster

Processorienterad verksamhetsutveckling


Vi på Vise

Våra resurser


Kundcitat

Tydligheten som skapas genom MBM metodiken är viktig, för att inte säga avgörande för att utmana hierarkier och frisläppa potential och styrka hos medarbetarna.

Mattias Galante, Keolis

Jag kan tydligt märka att vi nu inom Specialfastigheter tänker annorlunda, med en större förståelse för processer och en processorienterad organisation.

Peter Karlström, Specialfastigheter

Tillsammans med oss har V.I.S.E. hittat många områden där vi med små justeringar förenklar och förtydligar hela verksamheten

Helena Ekroth, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Det engagemang som VISE väcker vid processkartläggning är kraftfull och skapar synergier av samordning och samarbete.

Samuel Lindén, Svensk Bygglogistik AB


Kontakta oss