• info@vise.se

Våra tjänster

Vi på V.I.S.E. jobbar med processorienterad verksamhetsutveckling. Genom att tydliggöra verksamhetens processer skapar vi samsyn och ett gemensamt engagemang för att driva företaget framåt. Det är viktigt för oss att arbeta med effektiviteten ”bottom up” samt tvärfunktionellt. Genom att låta medarbetare från olika delar av verksamheten vara med på våra workshops kan de påverka hur ledningen ska lägga upp sin strategi. Man vinner därigenom tid i att förankringen hos medarbetarna redan är gjord.

Processkartläggning

Vi kartlägger företags processer för att skapa en samsyn på den totala verksamheten.

När vi hjälper en organisation att kartlägga en process eller en hel verksamhet så utgår vi alltid från vem eller vilka den är till för. Kartläggningen startar uppifrån och går sedan neråt i detaljeringsgrad. Men det är nere på detaljnivå vi oftast hittar förbättringspotentialen och denna kan antingen genomföras på den nivån eller skicka en signal till en närliggande process alternativt upp i hierarkin för att justera något där så att processen effektiviseras.

Till vår hjälp har vi en beprövad metod som baseras på erfarenheter inom Volvo då de skulle ta upp kampen med Japanerna på 1990-talet. Metodens syfte är att ”Skapa Lust och Förmåga till Förändring”, därför jobbar vi ofta genom workshops där ett stort antal medarbetare deltar. För att skapa delaktighet och ett ömsesidigt ägande av processerna så genomförs alla kartläggningar ”live”, d.v.s. processkartorna skapas och visualiseras för alla deltagarna under workshopen. Genom detta förankras de förändringar som identifieras direkt. Vi vinner tid.

Klicka här för att se ett exempel på hur en processkartläggning kan se ut.