• info@vise.se

Våra partners

2c8 Modeling Tool låter dig beskriva och förmedla dina processflöden och modeller i din organisation på ett sätt som är lätt att ta till sig. Vi använder 2c8 i vårt dagliga arbete.

Columbi Management hjälper oss att mäta effektiviteten i en grupp eller verksamhet. För att vi enklare ska kunna veta var det behövs extra resurser samt att mäta effekten av vårt arbete.