• info@vise.se

Vi på V.I.S.E

Peter Lundh, Grundare

Peter är civilekonom med inriktning mot organisationsutveckling och har 20 års erfarenhet inom IT-branschen. Sen 20 år är hans huvudsakliga kompetensområde verksamhetsutveckling.

I sitt arbete med att driva förändringsprojekt inom stora och medelstora organisationer kombinerar han sin verksamhetsförståelse och sin engagerande personlighet. Genom detta får han medarbetare i hela organisationen att hjälpa varandra mot samma mål.

Peter är entusiastisk, resultatinriktad och har en enastående förmåga att engagera medarbetare. Han trivs allra bäst när han får andra att växa.

Tel: 0763 11 42 02
Epost: peter@vise.se
LinkedIn

Andreas Bergendal
Andreas Bergendal, Verksamhetsutvecklare

Att förstå, beskriva och förbättra processer har alltid varit Andreas passion. Hans långa erfarenhet av att verka i skärningspunkten mellan verksamhet och IT-stöd, att sammanföra användare och tekniker, lägger grunden för ett konstruktivt arbete att visualisera en organisations processer och förankra dem hos medarbetarna. 

Med många år inom statlig sektor, parallellt med ett intresse för programmering och interaktionsdesign, är Andreas statsvetaren som blev systemvetare som blev konsult, med ambitionen att få göra det han är bäst på och därmed alltid ha roligt på jobbet.

Tel: 0704 20 23 15
Epost: andreas.bergendal@vise.se
LinkedIn

Jens Lundh, Verksamhetsutvecklare

Jens är logistiker och har arbetat 8 år inom bygg- och logistikbranschen. Jens huvudsakliga kompetensområden är logik, logistik och struktur. Han har en mycket god förmåga att snabbt se samband och helheter i sina kunders situation.

Hans mål är att hjälpa sin kund att jobba smartare, snabbare och effektivare genom att tillsammans med dem förtydliga vad de gör samt hur de eventuellt kan göra det bättre. Att få möjligheten att jobba som processmodellör är för Jens mycket stimulerande och hans logistiska förmåga får komma till användning.

Tel: 0730 50 94 48
Epost: jens@vise.se
LinkedIn

Jon Hedman
Jon Hedman, Verksamhetsutvecklare

Jon har över 25 års erfarenhet av ett flertal olika roller inom IT och i de flesta fall i gränsen mellan IT och övrig verksamhet. Han är van att leda verksamhet och projekt och leder helst genom att utveckla andra till att ta ansvar och fortsätta utvecklas.

Jon uppfattas ofta av andra som prestigelös, kan hantera människor, skapar trygghet, lyssnar och vill hjälpa till att lösa problem.

Tel: 0763 07 62 80
Epost: jon.hedman@vise.se
LinkedIn


Kontakta oss