• info@vise.se

Historien om V.I.S.E.

Efter att ha arbetat 20 år i IT-branschen med att utveckla IT-stöd, fick vi möjlighet att hjälpa ett företag med att skapa ett system för deras tidiga leveransprocess. Utgångspunkten var inte en vanlig kravspecifikation utan en processkarta. Den beskrev hur de skulle jobba, men alla följde den inte. Det var första gången på 20 år som vi vågade leverera till fast pris, beroende på att kundens behov var så tydligt beskrivet i deras processkarta. Leveransen blev den bästa vi upplevt

Funktionalitet, leveranstid och utvecklingstid blev bättre än planerat. Insikten med att en processkarta kan vara så överlägsen på att förklara något så komplext för en utomstående blev grunden för VISE. Under åren har det dessutom blivit väldigt tydligt att det viktigaste inte är den färdiga processkartan som är huvudleveransen, utan den förändring som medarbetarna genomgår under kartläggningen. Nämligen den förståelse för sin egen och andras roller i verksamheten samt den tillfredsställelse av att allt i verksamheten på något sätt klarnar. Vi har nu jobbat med att beskriva alla olika typer av organisationers verksamhet i över 10 år. Under dessa år har vi dessutom insett ett antal närliggande problem som vi också valt att hjälpa våra kunder med, därför växer vi med några nya områden.

Peter Lundh, Grundare av V.I.S.E.